Struktur Pengurus

Pondok Pesantren Modern Baitussalam berada di bawah naungan Yayasan Nidaa’u At-Taqwa, yang memiliki susunan kepengurusan yayasan sebagai berikut:

Dewan Pembina :

Ketua : Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, MA.
Anggota :
– K.H. Abdul Hakim, A.Ka.
– Ust. H. Imam Sujoko, Lc, MA.
– Bpk. Drs. H. Sumardi Marwan
– Bpk. Drs. H. Muchson AR, M.Pd.

Konsultan Ahli :
Dadan Rosana, M.Si. (Ketua Jurusan MIPA UNY)

Pengawas:
Ketua : Bpk. Supriyanto, Akt.
Anggota :
– Bpk. Drs. H. Hariri
– Bpk. Drs. H. WR. Lasiman, M.A.
– Bpk. Drs. H. Mariyanto
– Bpk. Drs. H. Sutomo

Pengurus :
Ketua : Bpk. H. Kasyadi, B.A.
Wakil Ketua : Bpk. Mujtahid, S.Pd.I.
Sekretaris : Bpk. Hendrawan Astono, S.Si.
Wakil Sekretaris : Bpk. Mursyid Suprihatin, Bpk. Farouq Agus Averous, S.H.
Bendahara : Bpk. Qomarruddin, S.Pd.I.
Wakil Bendahara : Bpk. Joko Prakoso, S.T.